Στρώμα restino Candia Strom

ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ RESTINO ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ χάρη στα ορθοπεδικά ελατήρια Bonnel Springs
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από το ακούσιο πέσιμο από το στρώμα, χάρη στο διπλό προστατευτικό σύστημα πλαϊνής ενίσχυσης
ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ χάρη στο ενσωματωμένο ανώστρωμα

imagina

ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ IMAGINA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ χάρη στα ορθοπεδικά ελατήρια Micro Bonnel Springs
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από το ακούσιο πέσιμο από το στρώμα, χάρη στο διπλό προστατευτικό σύστημα πλαϊνής ενίσχυσης

dorma

ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ DORMA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ χάρη στα ορθοπεδικά ελατήρια Bonnel Springs
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από το ακούσιο πέσιμο από το στρώμα, χάρη στο διπλό προστατευτικό σύστημα πλαϊνής ενίσχυσης

floreana

ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ FLOREANA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ χάρη στα ορθοπεδικά ελατήρια Bonnel Springs
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από το ακούσιο πέσιμο από το στρώμα, χάρη στο διπλό προστατευτικό σύστημα πλαϊνής ενίσχυσης

astra

ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ASTRA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ χάρη στα ορθοπεδικά ελατήρια Bonnel Springs
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από το ακούσιο πέσιμο από το στρώμα, χάρη στο διπλό προστατευτικό σύστημα πλαϊνής ενίσχυσης

eros

ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ EROS ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ χάρη στα ορθοπεδικά ελατήρια Bonnel Springs
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από το ακούσιο πέσιμο από το στρώμα, χάρη στο διπλό προστατευτικό σύστημα πλαϊνής ενίσχυσης

aura

ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ AURA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ χάρη στα ορθοπεδικά ελατήρια Bonnel Springs
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από το ακούσιο πέσιμο από το στρώμα, χάρη στο διπλό προστατευτικό σύστημα πλαϊνής ενίσχυσης